Σάββατο 15 Ιουνίου 2024
spot_img
ΑρχικήΣΕΡΡΕΣΚατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 29 Αυγούστου, με ένα και μόνο θέμα: τον ορισμό  εξωτερικού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου που εκδικάζεται στις 30/8.

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)»,

β) τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022) και

δ) τις υπ’ αριθμ. 915/33288/30-09-2022 & 1252/38521/03-11-2022 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε στην 43η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00΄π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΑΣΦ 422/2023 Αίτησης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων-άρθρα 686 επ.ΚΠολΔ) των: 1) Ρ.Σ., 2) Μ.Μ. κλπ κατά του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της προσδιορισθείσας δικασίμου και συγκεκριμένα η κατάθεση της αίτησης της άσκησης των α-σφαλιστικών μέτρων από τους εργαζομένους έγινε στις 25/8/2023 και η εκδίκαση της υπόθε-σης ορίστηκε στις 30/8/2023.

Σχετικα Αρθρα

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
3,881ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
spot_img

Latest posts